Deutsch Drahthaar’ın Sınavları

Deutsch Drahthaar'ın Sınavları

Deutsch Drahthaar Derneği Üretim Sınavları Kuralları

Üretim Sınavlarının Amacı

Sınavların Düzenlenmesi

Genel Kurallar

Sınavın uygulanması

Duyurular ve Sınav Yöneticisi

Katılım

Sınavın Uygulanması

Kesin uyulması gerekenler ve yapılması uygun olanlar

Dereceler ve perfrormans puanları

Sınavda uyulması gereken konular

1.Handlerlar, köpeklerini ve kendilerini hazır hale getirmelidirler ve hakemlerin talimatlarını takip etmelidirler.

2. Sınav esnasında köpeğe metal(eğitim tasması) tasma takılmayacak ve zincir gezdirme kullanılmayacaktır.

3. Sınav esnasında handlerlar seslerini ve düdüklerini mümkün olduğu kadar az kullanmalıdırlar.

4. Merada av kuşları popülasyonu az ise, yetiştirme av kuşları kullanılabilir.

5. Katılımcılar, sıralarını beklerken köpeklerini başıboş ya da bağlı bırakmamalıdırlar.Sınav sırası gelen köpeğin dışındaki diğer köpekler sınav gidişatını engellemeyecek şekilde sessiz ve sınava uygun şekilde bekleyeceklerdir.

6. Katılımcılar sınava uygun av kıyafeti (kamuflaj olmayan) tercih etmelidirler.

7. Hakem kararlarına itiraz etmek isteyen katılımcılar, 50 TL ödeyerek iitirazlarını 30 dakika içinde yazılı olarak organizasyon yetkilisine verirler, itirazları kabul edilirse para geri ödenir. Kabul edilmezse organizasyonu yapan kuruluşa kalır.

8. Tüm organizasyon süresince ahlak ve etik kuralları dahilinde davranmak, bir centilmen sporu olan avcılık kültürü için vazgeçilmezdir.

Genç Köpek Sınavı Kuralları (GKS-VJP)

Genel Kurallar

İz takibi

Burun kullanma

Arama

Ferma

Handler ile beraber çalışma ve İtaat

Avlanma tarzı

Tüfek sesine tepkinin belirlenmesi

Değerlendirme

Sınav Hakem Formu

Sonbahar Üretim Sınavı Kuralları (SÜS-HZP)

Genel Kurallar

İz takibi

Burun kullanma

Arama

Ferma

Handler ile beraber çalışma

Çalışma isteği

Su çalışması

Genel Düzenlemeler

Kuralların prensipleri

Görevliler, ördekler

Kuluçka mevsimi, su çalışması için gerekli şartlar

Özel Düzenlemeler

Tüfek sesine tepki

Sık çalıdan aport etme

Sazlıkta kanat kırığı ördek takibi

Ördek aportu

Av kuşlarının aportu

Kürklü hayvan sürüklemesi

Aport etme tarzı

İtaat

Avlanma tarzı

Tüfek sesine tepki

Değerlendirme prensipleri

Sınav Hakem Formu

Hakemler ve Sınav Öncesi Toplantıları

Genel Kurallar

Hakem grupları

Hakemlerin değerlendirmeleri

Hakem toplantıları

Sınav formları

Duyurular

Sınav raporu, formları, son başvuru tarihleri

Özel Kurallar

Mera ve av hayvanları

Katılımcıların ve izleyicilerin uyması gereken kurallar

Kızandaki dişiler

Avlanma ruhsatı

İzleyiciler

Köpeklerin elenmesi

İtirazlar

Disiplin tedbirleri

Sınav başvuru formları

Avda kullanılabilirlik duyurusu

11ve12 puanlarının verilmesi ile ilgili tavsiyeler

ÜSK Rehberi

İçerik tablosu

I- DDD Özel Ünvanları

1. Armbruster Halt Ünvanı (AH)

2. Yırtıcı av hayvanlarına karşı sertlik sertifikası ( / )

3. İze ses verme sertifikası ( \ )

4. Güvenilir aport- doğal iz (Vbr)

5. Güvenilir aport testi ( Btr)

II- İtiraz Kuralları

III- Köpeğin diş yapısı

IV- Köpeğin anatomisi

V- Özel Ödüllerin Sembolleri

Üretim Sınavlarının Amaçları

Bu sınavların amacı genç köpeklerin gelecekte iyi bir çok amaçlı av köpeği ve damızlık olabilmeleri gerekli olan doğal yeteneklerini belirlemektir. Üretim sınavları ayrıca ebeveynlerin genetik kalitelerini de belirlemede bir ölçüdür, aynı sınavda mümkün olduğu kadar aynı batın yavruların test edilmesi yararlı olacaktır.

Avcılığın etik olarak yapılması avdaki en önemli bölümün av köpeğinin atıştan sonraki çalışması ile mümkün olur. Dolayısı ile, hakemler köpeklerin doğal yeteneklerinin belirlenmesi ve köpeğinin aportunun güvenilir olmasını sağlayacak karakteristik özelliklerini değerlendirmeye özel gayret göstermelidirler. Bu özellikler arayıp bulma ve iz sürme isteği ile çalışan iyi bir burun ve bunun yanında sakinlik, konsantrasyon ve azim ile donatılmış iyi bir karakterden oluşur.

Yukarıda anlatılan özelliklere sahip köpeklerin çok amaçlı av köpeği olarak üretilmelerinin belirlenmesi hakemlerin en önemli hedefi olmalıdır.

Bütün bunlara ek olarak, bu sınavlar avcıların çok amaçlı av köpeklerinin kabiliyetleri ile ilgili bilmedikleri birçok konuyu aydınlatacakları için önemlidirler.

*Sınav kuralları deneyimli hakem ve handlerlar’ın yanında hakem asistanları ve yeni başlayan handlerlar için de açıklayıcı olmayı hedefler.

Sınavın Düzenlenmesi

* 1 Bu üretim sınavlarını düzenlemeye sadece DDD yetkilidir. Sınavlarda görev alacak hakemler JGHV veya FCI tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. DDD, JGHV tarafından uygulanan VJP, HZP, VGP, Btr., Vbr, Sw gibi sınavları kabul eder ve uygular.

* 2 (1) Derneğin Genç Köpek Sınavı (GKS-VJP) 1 Mayıs’tan geç olmamak şartıyla ilkbaharda, Sonbahar Üretim Sınavı (SÜS-HZP) ise 1 Eylül’den erken olmamak şartıyla sonbaharda yapılır.

(2) Fermanın değerlendirilebilmesi açısından av hayvanlarının saklanmasına uygun çalılık olması sağlanmalıdır. Yeterli av hayvanı bulunabilmesi açısından bu sınavlar mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır.

* 3 (1) Kabul şartları;

1. Köpekler FCI üyesi ülkelere ait soykütük belgesine sahip olmalıdırlar,

2. Yabancı ülkelerde üretilmiş köpekler KIF’da temsil edilen ırklardan birine ait ve aynı zamanda FCI tarafından tanınan soy kütük belgesine sahip olmalıdırlar,

3 .Yabancı ülkelerde üretilmiş ve FCI tarafından tanınan soy kütük belgesine sahip fakat KIF’da temsil edilmeyen ırklara mensup köpekler( bununla ilgili tanımlama bir kere düzenlendikten sonra yürürlükten kalkana kadar geçerli sayılacaktır),

4. Soy kütük numaraları ve ebeveynler test programında belirtilmeli, soy kütük numarası, mikroçip numaraları ve kulak damgaları karşılaştırılmalıdır.

(2) Köpeklerin bir önceki takvim yılında doğmuş olmaları gerekir, 3 aya kadar yaş geçmesine izin verilir. Diğerlerinden daha büyük 3 köpek varsa ayrı bir grupta değerlendirilmelidirler.

(3) Sonbahar Üretim Sınavı’na (SÜS-HZP) aynı yıl içinde doğan köpekler katılabilirler.

(4 ) Bir köpek GKS-VJP ve SÜS-HZP’ye aynı yıl içerisinde iki kere katılabilir.Uluslararası sınavlarda farklı uygulama yapılabilir. Handler sorumluluğunda olmayan ‘’sınavların iptal edilmesi’’ konusu bu kuralın dışındadır.

* 5 (1) Katılım şartlarının belirlenmesi ve bu şartlara kesinlikle uyulmasının kontrolu, sınavı düzenleyen kulübe bırakılmıştır.

(2)​ DDD katılımı sadece kendi üyelerine açabilir.

* 6 (1) Köpek sahibi DDD üyesi olmalıdır , yönetim kurulu gerekli durumlarda değişiklik yapabilir.

(2)​ Handler geçerli avlanma belgesine sahip olmalıdır ancak düzenleyiciler bazı özel durumlarda üretim veya avlanma amaçlı olarak değişiklik yapabilir.

* 7 (1) GKS-VJP’de bir hakem grubu günde en çok beş(5) köpek değerlendirebilir. Bazı özel durumlarda bu sayı değiştirilebilir.

(2) SÜS-HZP’de sınav konularını bu konularda uzman olan hakemlere paylaştırma yetkisi organizasyona bırakılmıştır. Ancak bir hakem grubu aynı gün içinde en çok beş(5) köpek değerlendirmelidir.

(3)​ Tüm hakem grupları, köpekleri kendi dallarında test etmelidirler, bu yirmi(20) köpeğe kadar olabilir.

(4)​ Hakem grubunun köpekleri her dalda değerlendirdiği SÜS-HZP’de her grup aynı gün içinde beş(5) köpek değerlendirebilir,

* 8 DDD sınav tarihlerini ve katılım şartlarını dergi veya internet yoluyla duyurmalıdır.

* 9 DDD mutlaka sınavı yönetecek bir direktör atamalıdır.

* 10 (1) Katılım formu handler veya köpeğin sahibi tarafından teslim edilmelidir.

(2) Eğer köpek son başvuru tarihinden önce sınavdan çekilmemişse katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Katılım ücreti son başvuru tarihinden önce ödenmemiş köpekler sınava kabul edilmezler. Aynı şekilde kaydını yaptırıp sınava katılmayan köpeklerin ücretleri geri ödenmez.

(3) Katılım formunun handler veya köpeğin sahibi tarafından teslim edilmiş olması kuralların ve şartların kabul edilmesi demektir. Sınav başlamadan önce handlerlar sınav direktörüne soy kütük belgelerini, tamamlanmış aşı karnelerini ibraz etmek zorundadırlar. Aksi halde köpekler sınava kabul edilmezler ve katılım ücretleri iade edilmez.

* 11 (1) Form 1 her köpek için doldurulmalıdır.

(2) Katılım formundaki bilgiler soy kütük belgesi ile aynı olmalıdır. Form büyük harflerle belirgin olarak doldurulmalıdır.

(3) Eksik ve yanlış bilgi ile doldurulmuş formlar geçersiz sayılır.

* 12 Her handler üretim sınavında aynı gün içinde en çok iki (2) köpek yönetebilir.

Sınavın Uygulanması

Değerlendirme

* 13 Kesin uyulması gerekenler ve yapılması uygun olanlar

(1) ‘’ Kesin uyulması gereken ‘’ ve ‘’ Yapılması uygun olan ‘’ kurallar bu sınav kurallarını oluşturur.

(2) ‘’Kesin uyulması gereken kurallar’’ kayıtsız şartsız her koşulda uygulanır. Bu şartlara uymayan köpekler ‘’Yetersiz olarak değerlendirilirler.

(3) ‘’Yapılması uygun olan’’ kurallara uyulmaması puan kaybına sebep olur.

* 14 Dereceler ve Çalışma puanları

(1)​ Mükemmel, çok iyi, iyi, yeterli, hatalı veya yetersiz çalışmaların herbiri için belirlenen puanlar verilir.

(2)​ Sınav hakemleri köpeklerin her bölümde yaptıkları çalışmaları not etmelidirler.

(3)​ Herbir derece aşağıdaki puanlara denk gelmektedir;

Mükemmel 12 puan

Çok iyi 11 ,10, 9  puan

İyi            8, 7 ,6  puan

Yeterli       5,4 ,3 puan

Hatalı          2 ,1  puan

Yetersiz          0  puan

Değerlendirilemedi --

(4)​ Puanlandırma yapılmadan dereceler belirtilmelidir. Ancak ondan sonra o dereceye denk gelen puanlara göre sıralama yapılır. Hiçbir puan kırılmadan tüm kategorilerden 10(on) puan alınması ‘’Çok iyi’’ derecesinin alınmasını sağlar. Aynı şekilde tüm kategorilerden 7(yedi) almak ‘’ İyi’’, 4(dört) almak ise ‘’Yeterli’’ derecesini getirir. SÜS-HZP’de yer alan ve eğitime dayanan kategorilerde ‘’ Çok iyi’’ derecesi içinde en yüksek 10 (on) puan verilebilir.

(5)​ 12(oniki) puana denk gelen ‘’Mükemmel’’ derecesi ancak köpek çok zor şartlarda gerçekten mükemmel performans gösterdiğinde verilebilir.

Üretim sınavlarının amacına yönelik olarak ‘’Mükemmel’’ sadece ‘’iz takibi’’, ‘’burun’’ ve ‘’ ördek peşinde çalışma’’ kategorilerinde verilebilir. SÜS/HZP sınavında ‘’su çalışmasında’’ en az altı(6) alamayan köpek zuchtschau’ya giremez ve üretilemez.

(6)​ Hakemler aralarında yaptıkları toplantıda verilecek olan 12 (oniki) puan için sözlü olarak anlaşmaya varmalıdırlar.

(7)​ Başhakem kendi grubundaki diğer hakemler tarafından verilen puanların ortalamasını almalıdır. Eğer bu ortalama tam sayıya denk gelmezse, yarım puandan daha az olan küsuratlar bir alt sayıya, daha fazla olan küsuratlar bir üst sayıya yuvarlanır.

(8)​ Tespit edilen ortalama puan başhakem tarafından GKS-VJP ve SÜS-HZP formlarına yazılır.

(9)​ Aynı puanı alan köpeklerin sıralamaları aşağıdaki kategorilerdeki puanlarına göre yapılır;

sertlik- ses verme- köpeğin yaşı

Ses verme: ize ses verme, görüntüye ses verme, belirsiz, sessiz, av hayvanı olmadan havlayan köpek

Genç Köpek Sınavı (GKS)

VERBANDSJUGENDPRÜFUNG (VJP)

Genel Kurallar

GKS-VJP, köpeklerin doğal kabiliyetlerinin gerekli eğitimlerle uyandırılması ve burun,

iz takibi, arama, ferma ve handler ile beraber çalışma kategorilerinde değerlendirilmelerini esas alan bir üretim sınavıdır.

* 16 (1) GKS-VJP’de aşağıdaki kategoriler yer alır:

Kategori Katsayı

1. İz takibi 2

2. Burun 2

3. Arama 1

4. Ferma 1

5. Handler ile beraber çalışma 1

6. Tüfek sesine tepki

--

(2) Tespit edilecekler;

1. Avlanma şekli

Ses verme: ize ses veren , görüntüye ses veren , belirsiz , sessiz, av hayvanı olmadan havlayan köpek

2. Davranış ve ırk standartı hataları

3. İtaat

(3) Köpekler tüm kategorilerde tek başlarına değerlendirilirler. Her köpeğe doğal yeteneklerini sergileyebilmesi içiniki(2) kereden fazla olmamak üzere şans verilecektir. Eğer hakem grubu bu kuralda ayrıcalık yapmayı gerekli görürse bu konuyu hakem toplantısında karara bağlamalıdır.

B) Sınav Kategorileri

1. İz takibi

* 17 (1) İz takibi köpeğin tilki veya tavşanı görmediği izler üzerinde yapılır. Handler iz üzerinde köpeğini 30 metre yönlendirebilir.

(2) Değerlendirme iz takibine istekli olmak ve iz üzerinde güvenilirlik) konularında yapılır.

(3) İz takibinde istekli olmak , köpeğin iz takine olan isteği, takibe nasıl başladığı, değişen arazi ve hava şartlarına göre iz takibine istekli olup olmadığı gibi detaylar gözönüne alınarak değerlendirilir.

(4) İz üzerinde güvenilirlik, köpeğin sağlıklı bir kafa yapısına sahip olduğunu göstererek izi kararlı ve istekli olarak takip etmesi gözlenerek değerlendirilir.

(5) Köpeğin izdeki ilk zorlanmasından sonra takibe devam etmemesi ‘’Çok iyi’’ ile derecelendirilemez. Puanlandırılmada izin uzunluğundan çok iz takibinde istekli olmak, iz üzerinde güvenilirlik ve zor şartlardaki çalışma dikkate alınır.

Bu sınavda merada doğal tavşan olmaması durumunda hakemlerin uygun göreceği uzunlukta bir tavşanveya sülün/keklik izi yapılacak ve köpeklerin bu izde çalışmaları değerlendirilecektir.

2. Burun

* 18 (1) Köpeğin burnunu kullanması dikkatlice değerlendirilmelidir.

(2) İyi bir burun,arama sırasında kokuyu uzak mesafelerden alabilen, eski kokuları kısa bir fermadan sonra ayırdedebilen ve arasıra tarla kuşlarına ferma yapan köpeğin burnudur.

İz takibi sırasında köpeğin izi kaybetmesi ve tekrar bulması da not edilmelidir.

(3) Köpeğin çalışma sırasındaki tüm hareketleri bu kategorinin puanlandırlmasında dikkate alınmalıdır.

3. Arama

* 19 (1) Aramada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta köpeğin avı bulma isteği olmalıdır.

(2) Arama ısrarlı ve verimli olmalı ve avı bulma isteği belirlenmelidir.

4. Ferma

* 20 (1) Doğal ferma yeteneği köpeğin ava ferma yapması veya av bulduğu zaman yatması ile göze çarpar. Mükemmel ferma beklenmez. Avın pusmaması( hareketli olması) puanlamada dikkate alınmalıdır. Kalkan kuşun kovalanması hata olarak değerlendirilmez. Ferma yapmayan köpekler sınavı geçemezler.

(2) Ferma av kuşlarında değerlendirilmelidir. Merada av kuşları az ise köpeklerin diğer kuşlara yaptıkları fermalar puanlamaya dahil edilebilir. Eğer köpek ferma yapacak av hayvanına denk gelmediyse bile diğer kuşlara yapılan fermalar için puan kaybetmez.

5. Handler ile birlikte çalışma ve İtaat

* 21 (1) Handler ile birlikte çalışma köpeğin gelecekte avda avcı ile iletişimi koparmaması yönünden önemli bir konudur. Diğer belirtilerin dışında, birlikte çalışma isteği köpeğin salınması veya bağlanması sırasında, av ararken ve ferma sırasında handler ile göz teması kurması ile anlaşılır. Köpekler bunu uzak mesafeden de yapabilirler. Köpeğin kalkan av hayvanının peşinden kısa bir süre gidip tekrar handlerın yanına gelmesi kendine avlanmak yerine beraber çalışmayı tercih etmesidir.

(2) İtaat, sınav süresince köpeğin davranışları ile belirlenir. Bu konuda derece ve puanlama yapılmaz. Köpeğin çalışma sırasında yönetilebilmesi ve handlerdan gelen komutlara uyması itaat ettiğinin göstergesidir. Av hayvanları ile kontak sırasında itaat etmesi beklenmez. Eğer bir köpek devamlı itaatsizlik yapıyorsa, değerlendirlmesini imkansız kılacak gibi davranıyorsa ve sınavın yolunda gitmesini engelliyorsa sınava devam etmesine izin verilmez.

Avlanma tarzı ( sesli)

* 22 Avlanma tarzının ize ses veren, görüntüye ses veren, belirsiz, sessiz veya av hayvanı olmadan havlayan köpek olarak belirlenmesi gerekir. İze ses veren, görüntüye ses veren ve sessiz köpek değerlendirmeleri sadece tavşan veya tilki ile yapılır. Diğer kürklü hayvanlara karşı avlanma tarzı da puanlama formuna yazılmalıdır.

Tüfek sesine tepkinin ölçülmesi

* 23 (1) Tüfek sesine tepkinin ölçülmesi köpeğin merada 30-50 metre uzaklıktayken aralıklı olarak 2(iki) el tüfek atılarak yapılır. Eğer köpeğin tepkisinin belirlenememesi durumunda en az 30 dakika sonra tekrarlanır.

(2) Silah sesine tepki farklı derecelerde olabilir. Eğer köpek tüfek atıldıktan sonra tedirgin olup fakat tekrar aramaya devam ediyorsa ‘’ hafif hassasiyet’’ olduğu belirgindir. Aramaya ara vermesi bir (1) dakikayı geçerse ‘’aşırı hassasiyet’’ var demektir. Aşırı hassasiyette alt sınır bir dakika üst sınır ise beş dakikadır. Beş dakikadan fazla ara veren köpekler ‘’tüfek sesinden korkuyor’’ demektir.

Tüfek sesinden korkma, eğer köpek tüfek sesinden sonra handlerın yanına gelip orada kalmaktan ziyade kontrol dışına çıkarak uzaklaşırsa kesinleşir.

(3) Tüfek sesine aşırı hassasiyet, tüfek sesinden korkma, elden korkma ve de av hayvanlarından korkma gibi davranışlar sergileyen köpekler sınavı geçemezler. Fakat üretim ( eşleşmeden doğan yavruların diğer özelliklerinin belirlenmesi) açısından sınava devam etmelidirler.

Değerlendirmenin Esasları

* 24 Genç köpeklerin doğal yetenekleri değişik koşullar altında değişkenlik gösterdiğinden sonucu sınavın tümünde gösterdikleri performans belirleyecektir. Köpekler, herhangi bir bölümden geçersiz not alsalar bile, üretim açısından genetik kabiliyetlerinin değerlendirilebilmesi için, sınava devam edeceklerdir. Sınav bütünlüğü ve etikleri açısından bu konuya önem verilmesi gereklidir. Bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekir.

* 25 Bütün kategorilerden en az 3 puan alamayan köpekler sınavı geçemezler.

* 26 GKS-VJP’de tüy ve fiziksel özellikler ile ilgili puanlandırma yapılmaz ancak görülen kusurlar puanlama formunda belirtilecektir.

SONBAHAR ÜRETİM İZNİ SINAVI(SÜS):

VERBANDSHERBSTZUCHTPRÜFUNG (HZP):

10 aydan büyük Kontinental ırklara yönelik bir sınav olan Sonbahar Üretim İzni Sınavı’nda(SÜS/HZP) köpeklerin hem mera hem de su da çalışmaları değerlendirilir. Sonbahar Üretim izni Sınavı SÜS/HZP, İlkbahar Gençlik Sınavı’nın devamı ve daha kapsamlısıdır. Bu sınavın amacı köpeklerin doğal yeteneklerinin ileride hem çok amaçlı bir av köpeği hem de üretimde kullanılabilir olmasına yetip yetmediğini değerlendirmekle beraber köpeklerin ebeveynlerinin de üretim kalitesini ölçmektir.

Bu sınavda gözönünde bulundurulması gereken en önemli kriter köpeklerin iyi huylu ve dengeli bir yapıya sahip olmasıdır.

Genç köpeklerin eğitimi avda hem kara hem de suda verimli olacak şekilde yapılmalıdır. Hakemlerin tamamlanmış eğitim sayesinde köpeğin sergileyemediği bazı doğal yeteneklerin gözden kaçırılmamasına dikkat etmeleri gerekir.

Bu sınav için gerekli olanlar; yeterli sayıda kuş ve tavşan bulunduran geniş meralar ve sazlıkları bulunan yeterli büyüklükte bir göldür.

Ebeveynlerinin üretim kalitesini tespit edebilme açısından mümkün olduğu kadar fazla sayıda aynı batın kardeşin sınavda değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

4.2. Sınavın organize edilmesi:

SÜS/HZP sadece sonbaharda yapılmalıdır. Bu sınava, sahipleri DDD üyesi olup A sınıfı soy kütük belgesine ve FCI A sınıfı soy kütük belgeli kontinental ırklara ait köpekler katılabilir.

20 ayı geçkin 3 köpek varsa aynı grupta değerlendirmelidirler.

(a) Sınav kategorilerinde her grup ayrı değerlendirilir.

(b) Bir hakem grubu aynı gün içinde beş(5) köpekten fazlasını değerlendiremez.

4.3. Sınavın Uygulanması

(a) Bütün köpekler her kategoride kapsamlı şekilde denenmelidirler. Köpeklere kendilerini göstermeleri için birden fazla şans verilebilir. Hakem raporlarında bu detayların tümü belirtilmelidir.

(b) Köpekler bütün kategorilerde aynı grupla beraber veya her kategoride tek başlarına olarak da değerlendirilebilirler. Bu durumda, Burun ve İtaat puanları, su çalışması hakeminin yönlendirmesiyle mera hakemi tarafından verilir.

4.4. Kategoriler

Sonbahar Üretim İzni Sınavı aşağıda kategorilerden meydana gelir

1. Mera Çalışması:

a- Koku alma(burun)

b- Arama

c- Ferma

d- Kanat kırığı tavşan/keklik/sülün izinden takip ve aport veya yeni vurulmuş keklik/sülünü sıkın içinde arayıp aport veya sürüklenmiş tavşan/ördek/keklik/sülünün izini sürerek aport.

2. Su Çalışması:

a- Sazlığa düşen ördeği aport

b- Sazlığa bırakılmış kanat kırığı ördeği arama

3. Sürüklenmiş kürklü hayvanı(tavşan)izinden takiple takiple aport

4. Aport etme şekli

Tavşan

Ördek

Keklik/Sülün/Güvercin/Ördek

5. Avcı ile beraber çalışma

6.İtaat

7. Çalışma arzusu

8. Avlanma stili( ize ses verme, görüntüye ses verme, sessiz takip, belirsiz)

Avlanma tarzı; izi ses verme, ava ses verme, sessiz takip, belirsiz veya av mevcut değilken havlama mümkün olduğu kadar belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu değerlendirmede tavşan veya tilki kullanılmalıdır. Diğer kürklü hayvanlara verilen tepkiler hakem raporuna yazılır.

Koku alma( burun), İtaat ve Handlerla birlikte çalışma kategorilerinin değerlendirilmesinde(notların verilmesinde)hakemler ortak karara varmalıdırlar.

Mera çalışması:

Esas olan burun kalitesinin belirlenmesi, köpeğin avı hızla ve kararlılıkla bulması, devamlı ve sistemli aramasıdır. Bu sınava giren köpeklerin doğru olarak değerlendirilmesinde( VJP sınavının aksine) genetik kabiliyetlerini, daha olgunlaşmış ve tecrübelenmiş olmaları gerektiğini gözönünde bulundurmak gerekir.

Burun(Koku alma):

Burun kalitesinin değerlendirilmesi, mera çalışmasının en önemli aynı zamanda da en zor bölümüdür. Bunu tespit etmek ancak birçok verinin gözlemlenmesiyle yapılır. Dolayısı ile hakemlerin bitki örtüsü, rüzgar gibi önemli kriterleri değerlendirebilecek bilgi ve tecrübede olmaları gerekir. İyi bir buruna sahip köpekler, merada gezerken burunlarını kullanma ağırlıklı bir performans sergilerler. Bu köpekler burunlarını kullanarak rüzgar altına girerler ve hemen av ile ilk koku temasını kurduktan sonra fermada kokuyla av ile teması devam ettirip sonunda ava yaklaşırlar.Kaliteli bir burunun göstergesi de dikeyden ziyade yatay kafa taşıyışıdır.

Arama:

Arama geniş bir alanı kapsayacak şekilde hızlı, planlı, devamlı ve uzun süreli olmalıdır. Kontrolsuzca koşarak, dikkatsiz, dağınık, kesintili ve gözle yapılmamalıdır. Arama stilinde burnu kullanma ve avı bulma isteği ön plana çıkmalıdır. Rüzgarı kullanarak ve meranın yapısını da dikkate alarak yapılan arama daha yüksek puan getirir. Merayı iyi tarayarak atlamadan aramak, sıklıklara uygun bir şekilde yaklaşmak ve bu sırada meranın ve bitki örtüsüne uygun bir stil ile koşmak dikkate alınacaktır.. Arama stili köpeğin karakteri, iç huzuru ve soğukkanlılığı hakkında önemli ipuçları verir. Koşmadan arayan köpek yedi(7)’den yüksek not alamaz.

4- Ferma:

Köpek meradaki kuşlara, handler gelip kaldırana veya kuş kendiliğinden kalkana kadar ferma vermelidir. Ferma göze hoş gelmelidir.Kanatlı veya kürklü hayvanlara ferma aynı şekilde değerlendirilir. Tekrarlanan boş fermalar hata olarak kabul edilir. Sınavın yapıldığı avlakta yeterli miktarda kanatlı av hayvanı yoksa kürklü av hayvanına yapılan fermalar aynı şekilde değerlendirilir.

Köpek mümkün olduğunca yeni vurulmuş bir kanatlı av hayvanını aport etmelidir;

a)​ Kanat kırığı kuşun aranması ve bulunmasında köpeğin kanat kırığı izini takip ederek avı bulması ve sahibine getirmesi değerlendirilir.

b)​ Eğer köpeğin kanat kırığı bir kuşun izini takip ederek onu getirme imkanı yoksa vurulmuş kuşun aranıp bulunması ve aport edilmesi çalışması yeni vurulmuş bir kuş ile yapılır. Burada köpeğin vurulmuş kuşun sıklığa düşüşünü görmemesi gerekir.
Eğer köpek vurulmuş kuşun sıklığa düştüğünü görürse, arama ve aport çalışmasının başka bir köpek tarafından yapılıp yapılmamasına hakemler karar verir.

Kuşun düştüğü yer handlera tahmini olarak gösterilir. Handler tarafından buradan 40metre civarındaki bir uzaklıkta kayıp kuşu araması için serbest bırakılır. Köpek fazla açılmadan vuruş mesafesinde burnu yere yakın ve sakin bir şekilde çalışarak vurulan avı bulma isteğini göstermelidir.

Bu işin değerlendirilmesi köpeğin bu çalışmada ne kadar istekli olduğuna ve kabiliyetine göre yapılır.

c)​ Eğer a ve b şıkları mümkün değilse veya köpek b şıkkındaki işi başaramazsa bu sefer kanatlı hayvan sürükleyerek(keklik,sülün,güvercin veya ördek) iz takibi yapması istenir.

Kanatlı hayvan sürüklemesi ( Federwildschleppe)

1) Sürükleme bir hakem tarafından bitki örtüsü üzerinden ve rüzgar arkadan gelecek şekilde 200metreliklik mesafede içinde 2 adet geniş sapmanın da bulunduğu bir iz üzerinde yapılır. Bu izin başlangıcı sopa ya da başka araçlarla belirgin hale getirilebilir. Aynı merada yapılacak olan iz takibi çalışmalarının arası en az 100metre olmalıdır. Sürüklemenin sonuna mümkün olduğunca yeni vurulmuş bir av bırakılmalıdır. Hakem sürüklemenin devamı yönünde uzaklaşır ve köpeğin göremeyeceği bir yere gizlenir. Köpek, sürüklemenin yapıldığını görmemelidir. Handler köpeğin avı aport etmesi için avın serbestçe yere konulmasını isteyebilir. Eğer bu hakkını kullanmak istiyorsa hakemlere önceden bildirilmek zorundadır.Sürüklenen av hayvanı her seferinde köpek ize salınmadan önce sürükleme ipinden çıkarılmalıdır.
2) Handler iz takibinin ilk 30 metresinde köpeğini kayışı ile yönlendirebilir. Daha sonra köpeği çözer ve yerinde kalır. Eğer köpek avı bulmadan geri gelir ve tekrar kendiliğinden ize girmezse handler tarafından bir kez daha doğru ize sokulmasına izin verilir. İlk denemede ize gitmemesi puan kaybına sebep olur.

3) Bu çalışmada köpekten istenen, handlerın etkisi olmadan , hızlı ve serbestçe avı bulması, taşıması ve istekli bir şekilde sahibine getirmesidir. Sürüklemede yapılan işi kan izi takibi ile karıştırmamak gerekir. Sürüklemede yapılan iş, köpeğin avı bulma ve getirme isteği ile getirmedeki sevincini saptamaya yarar. Burada değerlendirilmeye alınacak husus köpeğin bu çalışmayı ne kadar istekli, çabuk ve sonunda handlera avı getirecek şekilde yaptığıdır.

4) a,b ve c şıklarındaki getirme işlemi (köpeğin avı kavraması, taşıması ve handlera vermesi) avı getirme şekli bölümünde değerlendirilir.

5) Eğer köpek sürükleme ve getirme esnasında olağandışı nedenlerden dolayı rahatsız edilirse, bu işin tekrar edilip edilmeyeceği hakemlerin takdirine bırakılmıştır. Bu durumda ilk gösterilen performans değerlendirilmez.

6) Eğer köpek kayıp aramada ve sürüklemede başarı gösterir ve daha sonra sahibine kanat kırığı bir kuşu ‘’iyi’’ veya ‘’çok iyi’’ bir şekilde getirirse bu sonraki performansı daha değerli olduğu için diğer puanlar sayılmaz burada aldığı puan geçerli olur.

Kürklü hayvan sürüklemesi (Haarwildschleppe):

(1) Kürklü hayvan sürüklemesi tercihan yeni vurulmuş ada veya kara tavşanı ile yapılmalıdır. Hakem sürüklemeyi açık merada, içinde 2 adet sapmanın bulunduğu 300 metrelik bir iz olarak yapar. Bu izin başlangıcı sopa ya da başka araçlarla belirgin hale getirilebilir. Aynı merada yapılacak olan iz takibi çalışmalarının arası en az 100metre olmalıdır. Sürüklemenin sonuna mümkün olduğunca yeni vurulmuş bir av bırakılmalıdır. Hakem sürüklemenin devamı yönünde uzaklaşır ve köpeğin göremeyeceği bir yere gizlenir. Köpek, sürüklemenin yapıldığını görmemelidir. Handler köpeğin avı aport etmesi için avın serbestçe yere konulmasını isteyebilir. Eğer bu hakkını kullanmak istiyorsa hakemlere önceden bildirilmek zorundadır.Sürüklenen av hayvanı her seferinde köpek ize salınmadan önce sürükleme ipinden çıkarılmalıdır.

2) Handler iz takibinin ilk 30 metresinde köpeğini kayışı ile yönlendirebilir. Daha sonra köpeği çözer ve yerinde kalır. Eğer köpek avı bulmadan geri gelir ve tekrar kendiliğinden ize girmezse handler tarafından bir kez daha doğru ize sokulmasına izin verilir.

3) Bu çalışmada köpekten istenen, handlerın etkisi olmadan , hızlı ve serbestçe avı bulması, taşıması ve istekli bir şekilde sahibine getirmesidir. Sürüklemede yapılan işi kan izi takibi ile karıştırmamak gerekir. Sürüklemede yapılan iş, köpeğin avı bulma ve getirme isteği ile getirmedeki sevincini saptamaya yarar. Burada değerlendirilmeye alınacak husus köpeğin bu çalışmayı ne kadar istekli, çabuk ve sonunda handlera avı getirecek şekilde yaptığıdır.

4) a,b ve c şıklarındaki getirme işlemi (köpeğin avı kavraması, taşıması ve handlera vermesi) avı getirme şekli bölümünde değerlendirilir.

5) Eğer köpek getirme esnasında olağandışı nedenlerden dolayı rahatsız edilirse, bu işin tekrar edilip edilmeyeceği hakemlerin takdirine bırakılmıştır. Bu durumda ilk gösterilen performans değerlendirilmez.

6) Eğer köpek kayıp aramada ve sürüklemede başarı gösterir ve daha sonra sahibine kürklü hayvanı ‘’iyi’’ veya ‘’çok iyi’’ bir şekilde getirirse bu sonraki performansı daha değerli olduğu için diğer puanlar sayılmaz burada aldığı puan geçerli olur.

Aynı sürükleme çalışması kürklü hayvan ile de yapılacaktır. Yeni vurulmuş tavşan en az 300 metre sürüklenir. Köpek, kanatlı hayvan ile yaptığı aynı çalışmayı,tavşan ile de göstermek zorundadır.

Su çalışması (Wasserarbeit)

Bu çalışmada aşağıdaki görevler değerlendirilir;

Suda silah sesine tepki, sazlıktan vurulmuş ördeği aport, kanat kırığı ördeğin saz içinde takibi, ördeği aport şekli.

1) Suda silah sesine tepki;
a) vurulmuş bir ördek mümkün olduğu kadar uzağa fırlatılır ve köpekten getirmesi istenir.

b) köpek ördeğe doğru yüzerken ördeğin olduğu istikamete doğru tüfek atılır. Köpek duraksamadan ve geri dönmeden ördeği aport etmelidir.

c) silah sesinden etkilenip ördeği almadan geri gelen köpek su çalışmasına devam edemez ve sınavda başarısız olmuş demektir.

d) köpek atıştan etkilenmiyorsa etkilenmeme derecesi ilgili hükümlere göre saptanır.

2) Vurulmuş ördeği sazlıktan aport;
a) sazlıkta kayıp arama köpeğin atıştan etkilenip etkilenmediğinin sınanmasından hemen sonra yapılır.

b) bunun için yeni vurulmuş bir ördek sazlığın içine atılır. Köpek ne ördeğin fırlatılışını ne de ördeğin düştüğü yeri görmemelidir.
c) handlera ördeğin düştüğü yer 30 metreden yakın olmamak üzere gösterilmelidir. Köpek bu yerden hareketle kendi başına ördeği aramalı, bulmalı ve aport etmelidir.

d) Handler köpeğine destek olabilir ve yönlendirebilir. Ancak devamlı olarak etki etmesi veya taş atması çok puan kaybına sebep olur.

Kendi isteğiyle vurulan ördeği veya saza atılan vurulmuş ördeği aport etmeyen köpek sınavı geçemez.. Dolayısı ile köpek’’ Sazlığa salınan kanat kırığı ördeği arama’’ ve ‘’ sazdan vurulmuş ördeği . sazdan aport etme’’ konularından da başarısız olmuş sayılır. Köpeğin ördeğin kokusunu almış olması onu bulmuş olması anlamına gelir.

4. Derin suda çalışma: Köpek handlerın komutuyla göle girer ve sazlara salınan ördeği istekli bir şekilde arar. Suya girmeyi reddeden köpek elenir.Eğer köpek ördeği bulur ve tüfek atılabilecek şekilde sazlıktan çıkarırsa, vurulan ördeği aport etmek zorundadır.

3. Ördek aportu:

(a) Sonuç puanlaması yapılırken köpeğin suda yapmış olduğu tüm aportlar dahil edilr. Köpeğe eğitimle verilen tutma, taşıma ve teslim etme gibi konular ‘’ Aport etme şekli’’ başlığı altında değerlendirilir..

(b) Eğer köpek ördeği taşırken silkelenme esnasında düşürürse alacağı en yüksek not ‘’iyi(7)’’ olabilir.. Ancak vurulan veya aport etmesi için suya atılan ördeği biçimsiz şekilde fakat düşürmeden taşıyıp silkelenmeden oturarak handlera teslim eden köpeğin puanı canlı ördeğin kaçmasını sağlam tutması sayesinde önlemiş olacağı için daha az kırılır.

(c) Silkelenme sırasında köpek ördeği düşürmeden ağzında tutarsa puan kaybetmez.

(d) Aportun değerlendirilmesi için köpeğin ördeği doğru olarak , taşıması oturduktan sonra handlerın komutu ile bırakması safhalarının çok iyi gözlenmesi gerekir.

(e) Bir tek ördek aportunun puanının bile ‘’zayıf’’, ‘’yetersiz’’ veya ‘’değerlendirilemez’’ olması ‘’ördek aportu’’ bölümü notunun en yüksek ‘’yetersiz’’ veya ‘’değerlendirilemez’’ olması demektir.

(f) Su çalışması sırasında köpek her bulduğu ve yakaladığı ördeği handlerın etkisi ve yol göstermesi olmadan aport etmelidir. Köpeği teşvik etmek ya da ilgisini çekmeye çalışmak, bu esnada köpek doğru çalışıyorsa hata olarak değerlendirilmez..

(g) Eğer sınav şartları dışında bir sebepten köpek aport sırasında doğru çalışamazsa yeni bir şans vermek hakemin insiyatifindedir.

Aport( Getirme)

(1) Aport etme şeklinin puanlandılması bu görevin yerine getirilmesinde köpeğin avı kavraması, taşıması ve teslim etmesi üzerinden yapılır.

(2) Köpek avın cinsine göre doğru kavrama ve dengeli bir taşıma sergilemelidir. Çok sıkı veya çok gevşek kavrama ve taşıma puan kaybına sebep olur. Sert ağızlılık puan kağıdına mutlaka yazılmalıdır.

(3) Köpeğin avı doğru teslim etmesi avı taşıyarak gelmesi, komut verilmeden veya alçak sesle verilen bir komut sonrası oturması ve handler ‘’bırak’’ komutu verene kadar avı ağzında tutması ve bırak komutuyla tereddütsüz handlera vermesi demektir..

(4) Bütün aport konuları( keklik/sülün/güvercin/ördek, ördek ve kürklü hayvan) ayrı olarak puanlandırılacaktır

(5) Her köpek her bölümde mutlaka performans göstermelidir.

(6) Avı gömen, yiyen ve sert ağızlı köpekler sınava devam edemezler ve elenirler.

(7) Aynı şekilde, avı bulduktan sonra aport etmeyen köpekler de sınava devam edemezler ve elenirler..

Handlerla birlikte çalışma(kooperasyon)

Kooperasyon handler ve köpeğin avın bütün safhalarında sergilemeleri gereken sağlıklı bir ekip çalışmasının göstergesidir. Bu,köpeğin handler ile devamlı iletişim haline yönetilebilir bir şekilde istekli olarak hizmet etmesi ile gözlemlenir.

İtaat

(1) İtaat, yetiştirme veya eğitimle kazanılmış bir olgu olarak kooperasyondan ayrılır. Handler köpekten itaat etmesini tek taraflı olarak talep eder.

(2 Av ile temas yokken sergilenen yönetilebilir olma ve handlerın sesli ve düdüklü komutları ile el işaretlerine uymak itaat eğitiminin tamamlandığının ve aynı zamanda köpeğin kontrol altında olduğunu ve av sırasında diğer avcıları ve köpekleri rahatsız etmeyeceğinin göstergesidir.

(3) Av ile temas halinde iken itaat köpeğin kuşları kovalamaması demektir. Tekraren ve uzun tavşan kovalamak mera çalışmasında köpeğin değerlendirilmeye imkan vermeyecek kadar yorgun ve ilgiliz olabileceği sebebi ile hata olarak görülür. Bunu tekrarı elenme sebebi olur.

(4) İtaat iyi bir eğitimin göstergesidir. Her türlü av için şart koşulan bir konudur ve dolayısı ile itaatin değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Çalışma isteği:

Çalışma isteği, meraklı bir şekilde yorulmak bilmeden her görevi yapabilmesidir.

Tavşan izi

(1) Eğer köpek görmediği bir tavşan veya tilkinin izine giderse bu sınav kağıdına yazılır ve puan verilir( izi 300 metre takip eden köpek en yüksek notu alır)

AV HAYVANLARI:

4.3 Sonbahar Üretim İzni Sınavı(SÜS/HZP), fermalı ırklarla, av kuşları kullanılarak yapılır. Bu arada, diğer kuşlara verilen güzel fermalar puanlamaya dahil edilir, kovalama dışındaki hatalar gözardı edilir. Köpek en az bir kuşa ferma vermedikçe sınıflandırılmaya tabi tutulmaz. . Su çalışması yabani ördekle yapılır, yabani ördeğin bulunamaması durumunda, renk itibariyle yabani ördeğe benzeyen evcil ördek de kullanılabilir. Merada yabani tavşan bulunmaması halinde evcil tavşan kullanılabilir. Bazı durumlarda, av hayvanı belirli bir tür ile, daha önceden programda veya ulusal kurallar ve yönetmelik maddelerinde bildirmek kaydıyla, sınırlandırılabilir.

Köpeklerin aldığı sonuçlar ‘’ SOY KÜTÜĞÜ BELGESİ’’ne işlenecektir (SÜS/HZP 174 gibi).

4.15. Puan kayıpları;

a. aport edilmesi istenen kuşun bulunamaması,

b. aportu isteksiz yapılması, yarım bırakılması,

c. fermayı bozup kuşu kaldırması,

d. kuş kalktıktan sonra kovalanılması(handler komutu ile derhal geri dönmelidir),

e. suya isteksiz girilmesi,

f. avcı ile bağlantılı çalışılmaması

Elenme sebepleri;

a. Eğer köpek agresif ise,

b. Eğer köpek dopingli ise,

c. Eğer köpek kuşu yarışmacının kontrolü dışına çıkacak kadar kovalıyor ise,

d. Eğer köpek kuşları ferma vermeden kasıtlı uçuruyor ise(kokuya girip beklemeden uçuruyorsa),

e.Eğer köpek ısrarla suya girmiyor ise,

f. Eğer köpek tüfek sesinden korkuyor ise,

g. Eğer köpek kuşu aport etmeyi reddediyor veya kuşu devamlı çiğneyip yemeye çalışıyor ise,

h. Eğer köpek değerlendirme esnasında çok gürültülü ise (havlıyorsa)

i. Eğer köpek bu sınavın standartlarına uymuyor ise.

4.16. Sınavın sonunda hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve değerlendirme listesini organizasyona vermelidirler.

ÇOK AMAÇLI AV TESTİ

VERBANDSGEBRAUCHSHUNDPRÜFUNG (VGP)

Kontinental fermalı köpekler için Çok Çeşitli Av Sınavı(MHT/VGP)köpeklerin her tür merada çalışabilmelerini değerlendirir (mera çalışması, su çalışması, orman çalışması, tilkiyi bulma ve aport etme ve tabii ki büyük hayvanların iz/kan takibi). Sınav, av koşullarını yansıtmalıdır. Eğer mümkünse mera çalışmasında kuş vurulacak ve aynı durum su çalışmasında da olacaktır. Mera çalışması süresince köpek, kuş vurulmadan önceki ve sonraki performansına göre değerlendirilir. Atıştan önce köpek, hayvanı aramalı ve fermalamalıdır böylece bulunan av vurulur. Kuş vurulduktan sonra köpek, ölü veya yaralı hayvanı bulmalı ve aport etmelidir.

Su çalışması süresince köpek, ördek vurulmadan önce ve sonra göstermiş olduğu performansa göre değerlendirilir. Köpekten, su kenarı boyunca salınan ördeği bulması istenir. Köpek, ördeği bulmalı ve hakemlerin vurma talimatı gelinceye kadar güçlü(enerjik) bir şekilde takip etmelidir. Daha sonra köpek vurulan ördeği sudan aport etmelidir.

Tilki araması ve aportu esnasında köpek, av vurulduktan(bulunduktan) sonraki performansına göre değerlendirilir. Köpek, handlerın görüş alanı dışındaki tilkiyi bulmalı ve hiçbir komut verilmeden aport etmelidir.

Büyük hayvanın iz(kan) takibinde köpek, av vurulduktan(bulunduktan) sonraki performansına göre değerlendirilir. Köpek izin kokusunu almalı onu takip etmeli ve bulmalıdır. İz en az 400 metre uzunlukta, en azoniki(12) saat önceden bırakılmış, ve her yüz metrede 25 ml kan olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.

MERA:

Arazi çalışması için, içinde yeterli miktarda küçük av hayvanları barındıran herhangi bir av merası uygundur.

Su çalışması için, göl yüzeyi yeterli olmalı ve av hayvanlarının saklanmasına uygun sazlık bulunmalıdır. Su köpeğin yüzebileceği derinlikte olmalıdır.

Orman çalışması için, karaca,domuz veya büyük hayvan için yeterli büyüklükte(dönüm olarak) herhangi bir orman uygundur.

AV HAYVANLARI:

Mera çalışması av kuşları ile yapılır.

Su çalışması tercihen yabani ördekle yapılır, yabani ördeğin bulunamaması durumunda, renk itibariyle yabani ördeğe benzeyen evcil ördek de kullanılabilir.

Tilki araması ve aportu için, iyi durumda bir tilki veya yeni vurulmuş bir tilki kullanılır.

KARAR:

Sınavın sonunda hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler.

Köpekler, sınav kurallarında belirlenen ölçeklere göre aldıkları puanlar doğrultusunda derecelendirileceklerdir ve aldıkları sonuçlar ‘’ SOY KÜTÜĞÜ BELGESİ’’ ne işlenecektir (MHT/VGP 315 gibi).

DEĞERLENDİRME:

1- Koku alma ve burnunu kullanma: Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2- Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3- Ferma: Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanın

ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren köpek elenir.

4- Ava yanaşma: Ava kendinden emin ve kararlı şekilde yanaşan köpek en yüksek notu alır. Köpeğin yanaşması için yapılan yardımlar; tasmadan çekmek, diz ile itmek, yanaşmanın eksik yapılması anlamına gelir.

5- Patrone etmek: Kontinental ırklarda mecburi olmasa da istenilen bir özelliktir. Aynı puanı almış köpekler arasında ‘’patrone’’ yapmış olan daha yüksek puan alır.

6- Uçurulan kuşa veya kaçan tavşana tepki: Bu durumlarda köpeğin kuşu veya tavşanı kovalamaması esastır. Kovalaması halinde handlerın komutu ile hemen dönmelidir.

7- Tüfek sesine tepki: Tüfek atıldıktan sonra hareketsiz kalan, oturan veya yere yatıp handlerın komutunu bekleyen köpekler en yüksek notu alırlar. Silah sesinden ürküp kaçan köpekler elenir.

8- Vurulan kuş veya tavşanı arayıp bulmak: a) Vurulan hayvanların izinden gidip bulmak ve doğru şekilde getirmek (gevelemek, sıkmak, parçalamak ve yemek puan almayı engeller). Yaralı hayvan kokusunu takip ederken meradaki diğer yaralı olmayan hayvanların kokularını takip etmemek önemlidir, b) Merada kayıp hayvanı bulma çalışmasında, köpek ve handler’ın görmediği bir sıklığa yeni vurulmuş kuş bırakılır ve köpekten kuşu bulması istenir, c) Yaralı hayvanı izinden takip ederek bulup getirmek( schleppe); hem kanatlı(200 metre) hem de kürklü hayvanla(300 metre) yapılan bu çalışmada 90 derecelik iki sapmanın dahil olduğu bir sürükleme yapılır. Başlangıç noktasına sürüklenen hayvanın tüy veya kıllarından bırakılıp buradan köpeğin takip etmesi istenir. Handler köpeği ilk 20 metrede kanatlı hayvan için,30 metre kürklü hayvan için, yönlendirebilir daha sonra serbest bırakıp olduğu yerde kalacaktır. Köpek, sürüklenen hayvanın izinden giderek hayvanı bulmalı ve oyalanmadan ve ağzından bırakmadan handler’a getirmelidir.

9- Vurulan kanatlı veya kürklü hayvanı aport etme şekli: Aport, av köpeğinin merada çalışmasında en son safhadır ve doğru yapılması çok önemlidir. Bu bölümde hakemler köpeğin vurulan hayvanı taşıyışını, oyalanmadan handler’a getirişini, ve oturup teslim etmesini değerlendirirler( kuşları parçalamak ve yemeye çalışmak elenmeye sebep olur).

10- Yat ve kal: Köpeklerin komutlara itaatlerini en yüksek seviyede ölçen bu bölümde köpek handler’ın yanında bağlı olmadan yürütülür ve hakem talimatı ile yatırılır ve orada kalması komutu verilir. Handler 30 metre ileride çalıların arkasında 2 el tüfek atar. Tüfek atıldığında köpeğin yerini terketmemesi esastır, sadece kafası ve vücudunun üst bölümünü kaldırmasına izin verilir.

11- Derin suda çalışma: Köpek handlerın komutuyla göle girer ve sazlara salınan ördeği istekli bir şekilde arar. Suya girmeyi reddeden köpek elenir.

12- Sudan aport: a) Cansız ördek suya köpeğin göreceği şekilde atılır. Handlerın yanında oturan köpek komutla suya atlayıp ördeği getirir, yere bırakmadan ve silkelenmeden handlerın komutuyla teslim eder. Köpek ördeğe doğru yüzerken suya bir el tüfek atılacaktır. Ürküp karaya çıkan köpek elenir. Canlı ördeği sazdan çıkarıp avcının vurması sonucu aport eden köpeklere bu bölüm uygulanmayabilir. b) Köpeğin görmediği şekilde sazların içine daha önce vurulmuş bir ördek atılır ve köpekten aport etmesi istenir. Hakem, bu disiplinlerden herhangibirini yaptırmamakta serbesttir.

13- Göle salınan ördeği takip: Bu bölümde göl kıyısından salınan ördeği kokusundan takip etmek ve açığa çıkarmak esastır. Ördeğin göle salındığı yere tüy bırakılır ve köpekten kokuyu takip etmesi istenir Handler hakemin isteği dışında köpeğe komut vermemelidir.

14- İtaat: Köpeklerin handlerların komutlarına, karada ve suda, düdük veya el işaretlerine istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

15- Handler ile birlikte çalışma: Bu bölüm verimli avcılık şartlarının başında gelir, avcıya değil de kendisine avlanan köpeğin avköpeği olarak değeri yoktur. Avcı ile ortaklaşa çalışmak genetik olarak yavrulara geçen bir özelliktir. Dolayısı ile avcı ile koordinasyon içinde olmayan köpeklere üretim izni verilmez.

16- Çalışma isteği: Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

17- Yaralı büyük avı takip: a) Büyük av sınıfına giren bir hayvana ait suni bir kan izi oluşturulur. 100. ve 300. metrelerde 90 derecelik sapmalar yapılır. Köpeğin değerlendirilebilmesi için en az 400 metre çalışması gerekir, izin sonuna vurulmuş karaca veya benzeri bir hayvan bırakılır. Hayvan sürüklenirken arkasından kan izi damlatılır. Bu hazırlık, sınavdan en az 5(beş) saat önce tamamlanmış olmalıdır. Mecburi olmayan konularda; avı yerini havlayarak bildirme veya gösterme çubuğu kullanarak yerini gösterme, iz 200 metre daha uzatılacaktır.

18- Sık bitki örtüsünde çalışma: Köpeğin sıkın içindeki hayvanları bulup dışarı çıkarması istenir, bunu yaparken ses vermesi puanını arttırır.

19- Yakın arama: Köpeğin sık bir bitki örtüsünün olduğu merada avcının yakınında araması beklenir, bu bölüm sıka girme ile karıştırılmamalıdır.

20- Tilkiyi izinden takip ve aport etme: 350 metrelik, içinde 90 derecelik iki sapmanın olduğu bir izi takip edip tilkiye aport etmesi gerekir.

21- Engelden atlayarak tilkiyi aport etmek: 80 cm yüksekliğinde bir engelden veya 100 cm genişliğinde bir hendekten 6 kg ağırlığında bir tilkinin getirilmesi istenir. Engelin veya hendeğin etrafından dolaşılması elenmeye sebep olur.

22- Sürek avına uygun davranma: Handler’ın yanında orman kenarında sürekçilerin sürek sırasında yaptıkları gürültü ve silah seslerine tepkisinin değerlendirildiği bu bölümde hakemin talimatıyla handler da tüfek atacaktır. Sürek ve tüfek atılaması sırasında köpek sakin fakat duyarlı bir şekilde havlamadan, ses çıkarmadan ve kayışını çekmeden beklemelidir. Bu arada vurulan hayvan olmuşsa köpek handler’ın komutu ile aport etmelidir. Yaralı hayvan yoksa canlı hayvan izine gitmemelidir. Handler’ın yanında sevk kayışı olmadan bekleyen köpek, sevk kayışı bağlı olarak bekleyenden daha fazla puan alacaktır.

SINIFLANDIRMA:

En az bir kuşa ferma vermeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

Aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir. Eğer köpeğin arazi çalışması sırasında kuşu aport etme şansı olmadıysa, tercihan hemen performansı sonrasında kuşu aport etmesi istenir.

Su çalışması esnasında herhangi bir ördek bulup aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

Tilkiyi bulup aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

İz(kan) takibinin sonunda hayvanı bulamayan köpeğe ödül verilmeyecektir.

Elenme sebepleri:

a. Eğer köpek agresif ise,

b. Eğer köpek dopingli ise,

c. Eğer köpek kuşu yarışmacının kontrolü dışına çıkacak kadar kovalıyor ise,

d. Eğer köpek tüfek sesinden korkuyor ise,

e. Eğer köpek aport etmeyi reddediyorsa,

f. Eğer köpek kuşu devamlı çiğneyip yemeye çalışıyor ise,

g. Eğer köpek suya girmeyi reddediyor ise.

ÖNEMLİ NOT: HZP ve VGP kara ve su çalışmasında aynı bölümleri kapsar, sadece VGP’de büyük av ve ileri itaat eğitimi ile ilgili bölümler eklenmiştir.